Familiebedrijf sinds 1898

Van Gemeren Mechanisatie B.V., voorheen W. van Gemeren & Zonen N.V. is opgericht door Willem van Gemeren (†) in 1898, is vervolgens overgenomen door zijn zonen Johannes (†) & Piet van Gemeren (†), en toen overgenomen door  Johannes' zoon Wim van Gemeren (†) en wordt nu geleid door zijn zoon Johan van Gemeren. Een echt familiebedrijf dus!

Het bedrijf is gevestigd in Numansdorp. In ditzelfde gebouw bevindt zich sinds 2011 ook een tweede bedrijf: Van Gemeren Constructief.  

Enkele jaren geleden ontstond bij Johan van Gemeren het idee om het bedrijf uit te breiden met een showroom waar in alle rust, goed nagekeken machines, netjes in slagorde voor de klant bekeken, uitgelegd en aangekocht konden worden.
Machines door van Gemeren nagezien staan bekend als zeer betrouwbaar, er worden geen concessies gedaan aan de kwaliteit.

Na begin 2011 vooruitlopend op de steeds meer vorm krijgende plannen, twee bouwmensen van voorheen ’t Hooft te hebben aangenomen en van Gemeren Constructief te hebben opgericht, zijn 21 februari 2012 de handtekeningen gezet om deze toekomstgerichte investering in gang te zetten.

Na een aanbestedingsprocedure bleek Staton BV uit Werkendam de meest interessante partij. Het gericht meedenken tijdens de voorbereidingsperiode, de plezierige omgang en het vertrouwen hebben tot de gunning geleid.

In de nieuwe showroom is op de eerste verdieping een instructie- c.q. vergaderruimte gecreëerd. Alle machines worden steeds complexer en alle gebruiksmogelijkheden worden niet altijd gebruikt. Door het organiseren van thema-avonden/-dagen wil Van Gemeren een extra bijdrage leveren aan de kennis die benodigd is om de kapitaalintensieve investeringen zo optimaal mogelijk te gebruiken. Tevens kunnen door het bij elkaar brengen van de gebruikers ook onderling ervaringen worden uitgewisseld.

In november 2013 is de nieuwbouw met een spetterende openingsshow in gebruik genomen.
Kijk op Facebook  hoe het eindresultaat geworden is, wij vinden het eindresultaat prachtig en genieten iedere dag weer van de mogelijkheden die deze uitbreiding ons biedt.